КВАЛIФIКАЦIЙНИЙ ТЕСТОВИЙ IСПИТ зi спецiальностi 081 «Право» другого (магiстерського) рiвня вищої освiти (з освітньо-професiйної програми)

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ  З ДИСЦИПЛІН: «Сучасні проблеми конституційного права», «Організація юридичної роботи», «Application to Europen Court of Human Rights/Звернення до Європейського суду з прав людини»,  «Міжнародне економічне праве», «Проблеми теорії права та юридичної практики»

Юридичний факультет

Курс містить нормативно-правові акти, підручники, монографії, навчальні посібники та інші джерела юридичної й іншої спеціалізованої літератури. Курс спрямований на допомогу студентам правничої й інших спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців на юридичному факультеті.

Юридична клініка – це особливий механізм сприяння якості юридичної освіти, що проявляється в створенні для студентів можливості під час навчання практикуватися в юридичній професії, виконуючи аналітичну та безпосередньо правозахисну роботу

Юридичний факультет

Кафедра правознавства

Кафедра всесвітньої історії та історії України

Кафедра конституційного права

Кафедра господарського права