Навчальна дисципліна «Спортивний масаж» викладається для студентів освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 22 Охорона здоров’я, спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія, яка передбачає набуття кожним студентом знань, практичних навичок, загальних та фахових компетентностей передбачених курсом.  

Навчальна дисципліна «Спортивний масаж» викладається для студентів освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 22 Охорона здоров’я, спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія, яка передбачає набуття кожним студентом знань, практичних навичок, загальних та фахових компетентностей передбачених курсом.