Дисципліна призначена для вивчення здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівню спеціальності 053 Психологія у 8 ому семестрі.

Викладачі: доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та соціології Гарькавець Сергій Олексійович, email: sharkavets@gmail.com 

Дисципліна призначена для вивчення здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівню спеціальності 053 Психологія у 3 ому семестрі. 

Викладачі: лектор - доктор психологічних аук, професор, професор кафедри психології та соціології Гарькавець Сергій Олексійович, email: sharkavets@gmail.com 

Дисципліна призначена для вивчення здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівню спеціальності 053 Психологія у 1 ому семестрі.

Викладачі: лекції - доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та соціології Гарькавець Сергій Олексійович.

Практичні заняття - асистент кафедри психології та соціології Кобиляцька Марина Вікторівна

Дисципліна призначена для вивчення здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівню спеціальності 053 Психологія у 3 ом семестрі.

Викладачі: лекції - доктор психологічних наук, доцент Лосієвська О.Г., моб. тел. 0665103885,  email: infinity88lug@gmail.com ,

практичні заняття -  сташий викладач кафедри психології та соціології Пелешенко О.В., моб. тел. 050 874 33 27,  email: peleshenko.elena.vik@gmail.com

Дисципліна призначена для вивчення здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівню спеціальності 053 Психологія у 1 ому семестрі.

Викладачі: лекції - доктор психологічних наук, доцент Лосієвська О.Г., моб. тел. 0665103885, email: infinity88lug@gmail.com 

Практичні заняття - старший викладач кафедри психології та соціології Пелешенко О.В., моб. тел.  050 874 33 27, email: peleshenko.elena.vik@gmail.com

Дисципліна призначена для вивчення здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівню спеціальності 053 Психологія у 7 ому семестрі.

Викладачі: лекції - доктор психологічних наук, доцент Лосієвська О.Г., моб. тел. 0665103885, email: infinity88lug@gmail.com 

практичні заняття - старший викладач кафедри психології та соціології Пелешенко О.В., моб. тел. 050 874 33 27, email: peleshenko.elena.vik@gmail.com