Оголошення сайту

Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами вищої освіти СНУ ім. В. Даля

Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами вищої освіти СНУ ім. В. Даля

Кількість відповідей: 0

Шановні здобувачі вищої освіти! 

          Оскільки мають місце звернення щодо проблем з вибором окремими студентами дисциплін вільного вибору. Центр організаційно-методичного забезпечення освітньої діяльності щоденно проводить аналіз можливих помилок здобувачів вищої освіти при реалізації процедури вибору.

          В разі виявлення таких помилок результати їх вибору скасовуються, а здобувачам на корпоративну пошту надходить відповідне повідомлення щодо необхідності повторного проходження процедури запису на вивчення вибіркових компонентів

          Наголошуємо, що процедура вільного вибору має завершитися заповненням Індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти. 

          Необхідні інструктивні матеріали викладено у відеоролику "

".