Містяться ресурси для кожної випускової кафедри, в яких здійснюється перевірка кваліфікаційних робіт здобувачів на наявність текстових запозичень