Ресурс містить повний перелік освітніх компонент, що пропонуються до вивчення, з короткою анотацією щодо її спрямування, кафедри та викладача, що забезпечують викладання. Більш детальну інформацію щодо освітнього компонента, який викликав зацікавленість, можна дізнатися в ресурсі: "Силабуси вибіркових освітніх компонент". Також можна будувати власну освітню траєкторію на освітніх компонентах, пов'язаних між собою в майнори або програми профілізації. З їх структурою можна ознайомитися в Каталозі майнорів та програм профілізації.

Ресурс для інтерактивного ознайомлення з силабусами вибіркових освітніх компонент. Дозволяє більш докладно ознайомитися зі структурою та змістом освітнього компонента, пререквізитами її вивчення, а також переліком компетентностей та результатів навчання.

Цей ресурс використовується для формування студентами денної форми навчання своїх індивідуальних освітніх траєкторій навчання. Дозволяє автоматизувати процес запису та формування груп для вивчення вибіркових освітніх компонент.

Цей ресурс використовується для формування студентами заочної форми навчання своїх індивідуальних освітніх траєкторій навчання. Дозволяє автоматизувати процес запису та формування груп для вивчення вибіркових освітніх компонент.

Шановні здобувачі вищої освіти!

В даному курсі міститься поточна інформація щодо зафіксованих результатів вибору освітніх компонент. Якщо Ви помітили невідповідність або помилки у Вашому виборі, будь ласка зв'яжіться з Зінченко Володимиром Олексійовичем через корпоративну пошту.