Керуючись Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», наказом Міністерства освіти і науки України від 21.03.2022 р. № 265 «Про проведення атестації випускників фахової передвищої, вищої освіти», статтею 32 Закону України «Про вищу освіту», рішенням Вченої Ради Університету протокол № 8 від 29.03.2022 р. «Щодо зміни форми атестації на випускних курсах за окремими освітніми програмами у 2022 році» та з метою організованого закінчення навчального року заміно у 2022 році форму атестації здобувачів вищої освіти у вигляді захисту випускної кваліфікаційної роботи на атестаційний іспит та перерозподілено кредити для освітніх програм окремих спеціальностей та скореговано графік освітнього процесу.