Електромагнітна сумісність (ЕМС) об’єднує такі електромагнітні явища, як радіоперешкоди, що впливають на мережі, перенапруги, паразитні зв’язки, фон промислової частоти, вплив заземлення та ін. Згідно стандарту УОЕ 0870 ЕМС визначається як спроможність технічних засобів функціонувати із заданою якістю в даній електромагнітній обстановці і не створювати неприпустимих електромагнітних завад іншим технічним пристроям.

Основними об’єктами в сфері ЕМС е передавачі та приймачі електромагнітної енергії. До передавачів електромагнітної енергії відносяться електричні мережі, радіо- та телевізійні передавачі, електроприймачі тощо.

Електричні пристрої вважаються сумісними, якщо вони в якості передавача є джерелом електромагнітних завад не вище допустимих, а в якості приймача мають допустиму чутливість до зовнішніх завад.

 

Електромагнітна сумісність (ЕМС) об’єднує такі електромагнітні явища, як радіоперешкоди, що впливають на мережі, перенапруги, паразитні зв’язки, фон промислової частоти, вплив заземлення та ін. Згідно стандарту УОЕ 0870 ЕМС визначається як спроможність технічних засобів функціонувати із заданою якістю в даній електромагнітній обстановці і не створювати неприпустимих електромагнітних завад іншим технічним пристроям.

Основними об’єктами в сфері ЕМС е передавачі та приймачі електромагнітної енергії. До передавачів електромагнітної енергії відносяться електричні мережі, радіо- та телевізійні передавачі, електроприймачі тощо.

Електричні пристрої вважаються сумісними, якщо вони в якості передавача є джерелом електромагнітних завад не вище допустимих, а в якості приймача мають допустиму чутливість до зовнішніх завад.

Електромагнітні явища можуть виникати у вигляді зворотних або незворотних порушень. В якості зворотних порушень можна вважати шум при телефонній розмові. До незворотних порушень відносяться збої в роботі системи релейного захисту, що призводять до відключення навантаження.