Курс призначений для здобувачів вищої освіти 4 курсу ДФН групи АМП-18д.

Даний курс "Практикум з аудіювання (основна іноземна мова)" призначено для здобувачів вищої освіти 2 курсу ЗФН групи АМП-20з.

Викладач: Ігошев Кирило Михайлович, моб. тел.: 0956849424, e-mail: igoshev@snu.edu.ua

Даний курс "Практика основної іноземної мови (Вступ)" призначено для здобувачів вищої освіти 3 курсу ДФН групи АМП-19д (2 підгрупа).

Викладач: Ігошев Кирило Михайлович, моб. тел.: 0956849424, e-mail: igoshev@snu.edu.ua

«Перекладацький скоропис (основна іноземна мова)» є дисципліною, в процесі вивчення якої здобувачі вищої освіти зможуть ознайомитися з основними принципами універсального перекладацького скоропису (УПС); встановити особливості процесу створення скороченого запису текстів різних жанрів і стилів; розвинути та закріпити навички УПС за допомогою спеціальних символів і знаків.

Викладач: доц. Літвінова Марина Михайлівна severlit785@gmail.com

Практичний курс другої іноземної мови (Вступ) з французької мови призначений для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання (АМП-20з).

Викладач: Грищенко Катерина Вікторівна (ev_grishchenko@ukr.net)

Практичний курс перекладу з другої іноземної мови (фрнацузької) призначений для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання (АМП-18з).

Викладач: Грищенко Катерина Вікторівна (ev_grishchenko@ukr.net)