Розділ містить ресурси структурних підрозділів та органів управління ЗВО

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Спортивний масаж» є ознайомлення студентів з основами масажу, як методу профілактики та лікування при різних нозологіях. Вивченння студентами способу відновлення організму після фізичної активності, засобами спортивного масажу.

 

Міждисциплінарні зв’язки: Для опанування дисципліни «Спортивний масаж» студент повинен мати знання з дисциплін «Анатомія та фізіологія людини», «Фізіологія людини», «Вікова анатомія та фізіологія», «Лікувальна фізкультура», «Масаж загальний і самомасаж».

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Спортивний масаж» є формування у студентів науково обґрунтованих про доцільність застосування масажу, підготовка та залучення студентів до використання знать та навичок володіння всебічним комплексним підходом при проведенні процедури масажу з метою найбільш ефективного впливу масажу на організм людини. Ознайомити студентів з основними принципами, видами масажу, з гігієнічними основами проведення масажу, вивчаючи фізіологічну дію масажу. Оволодіти навичками і вміннями виконувати різні види масажу із застосуванням основних та допоміжних прийомів масажу. У процесі навчання студенти вчаться аналізувати симптоматику порушень з використанням основних етапів обстеження м'язів

1.2.Завданнями вивчення дисципліни «Спортивний масаж» полягає у формуванні у студентів необхідних знань, умінь і навичок вирішення науково-практичних завдань.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 знати:

 - історію виникнення масажу; - види, форми та засоби масажу;

- фізіологічний вплив масажу на організм; - методику проведення масажу окремих частин тіла, загального оздоровчого й спортивного масажу;

- показання та протипоказання до застосування оздоровчого й спортивного масажу;

вміти:

- застосовувати основні та додаткові прийоми масажу на окремих ділянках тіла;

- проводити сеанс часткового та загального спортивного масажу.

- вміти самостійно виконати масаж окремих частин тіла, використовуючи ти чи інші прийоми класичного масажу;

 - вміти самостійно виконати масаж , використовуючи ти чи інші прийоми нетрадиційних видів масажу.